Agustus 2016

71 INDONESIA

Merdeka . . . Merdeka . . . Merdeka . . . Tak terasa tanah air kita Indonesia telah berumur 71 tahun merdeka. Banyak perubahan selama 71...

Suka Duka Mahasiswa Teknik Kimia

       Teknik Kimia, jurusan yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Kira – kira banyak sukanya apa banyak dukanya yaa….yang paling senan...

Pendidikan Perempuan Untuk Generasi Masa Depan

Perempuan merupakan madrasah pertama bagi keluarganya terutama anaknya. Seorang perempuan yang akan melahirkan generasi penerus bangsa yang...